EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
О. Л. Польова, А. О. Кісик

Назад

УДК: 336.71

О. Л. Польова, А. О. Кісик

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розкриваються питання розвитку сучасного ринку банківських послуг на кредитному ринку України та виявленні основні особливості його розвитку. Досліджено тенденцію розвитку банківського сектору на ринку банківських послуг та визначено зміни, що відбулися на цьому ринку. Встановлено, що для сучасного банку важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності, зокрема ефективного вкладання коштів у розвиток технологій дистанційного банківського обслуговування.

O. Polyova, A. Kisyk

CURRENT TRENDS ON THE BANKING MARKET IN UKRAINE

Summary

The article reveals the issues of development of the modern market of banking services in the credit market of Ukraine and identifies the main features of its development. The tendency of banking sector development in the market of banking services is researched and changes are made in this market. It is established that for a modern bank it is important to ensure efficient innovative activity of banks, in particular, effective investment of funds in the development of remote banking services.

№ 10 2017, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa


А. О. Кісик

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. Kisyk

Student, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.