EnglishНа русском

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В. Б. Захожай, О. О. Черняєва

УДК: 338.512

В. Б. Захожай

д. е. н., професор, директор інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

О. О. Черняєва

аспірант, викладач кафедри економіки та менеджменту, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. Zakhozhai

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute for International Economics and Finance, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

O. Cherniaeva

postgraduate student, lecturer, Department of Economics and management, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO SUBSTANTIATION OF THE TYPE OF INFORMATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE COSTS MANAGEMENT

У статті запропоновано методичний підхід до обгрунтування типу інформаційної стратегії управління витратами промислового підприємства на основі концепції "стратегем". Кількісно визначений поточний стратегічний потенціал підприємств, що складається з різних комбінацій трьох індикаторів стратегем, а також обгрунтовано можливі масштаби змін напрямів та способів управління інформаційними процесами та ресурсами для цілей управління витратами промислових підприємств (тобто тип інформаційної стратегії управління витратами).

The article suggests a methodical approach to substantiation of the type of information strategy for an industrial enterprise costs management based on the concept of "strategems". The current strategic potential of enterprises, which consists of various combinations of the three strategems indicators, is quantitatively determined, and the possible scope for changing the directions and ways of managing information processes and resources for the purposes of costs management of industrial enterprises (the type of information strategy of costs management) is substantiated.

№ 10 2017, стор. 17 - 21

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12