EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦТВА НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
М. В. Ляшенко

Назад

УДК: 332.142.6

М. В. Ляшенко

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦТВА НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Анотація

У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги та динаміку викидів парникових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано полярність оцінок впливу тваринництва на забруднення атмосфери. З метою перевірки обгрунтованості цих оцінок, здійснено емпіричні розрахунки за даними по світу загалом та Україні. Розрахунки доводять, що вплив тваринництва на забруднення атмосфери невеликий і його динаміка спадаюча. Обгрунтовано необхідність локалізації господарського ведення тваринництва з метою подальшого зниження впливу галузі на навколишнє середовище в Україні, насамперед, шляхом переорієнтації галузі на малі форми господарювання: фермерські і селянські господарства, господарські товариства.

M. Liashenko

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY ON ATMOSPHERIC POLLUTION

Summary

The article deals with discussion questions about the impact of animal husbandry on the volumes and dynamics of greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Polarity of estimations of animal husbandry impact on atmospheric pollution is shown. Empirical calculations were made in accordance with world and Ukrainian data to verify the validity of these estimations. Calculations show that the impact of animal husbandry on atmospheric pollution is small and dynamic is declining. The necessity of localization of animal husbandry is justified to further reduce the influence of sector on the environment in Ukraine by reorienting the sector to small forms of management: farmer and peasant farms, business associations.

№ 9 2017, стор. 109 - 112

Кількість переглядів: 840

Відомості про авторів

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник, Інститут стратегічних оцінок

M. Liashenko

unior researcher, Institute of Strategic Assessments

Як цитувати статтю

Ляшенко М. В. До питання оцінки впливу тваринництва на забруднення атмосфери. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 109–112.

Liashenko, M. (2017), “To the question of assessing the impact of animal husbandry on atmospheric pollution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 109–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.