EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
С. В. Куйбіда

Назад

УДК: 338.242:519.86

С. В. Куйбіда

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено основні проблеми формування нових підходів до здійснення ефективної структурної перебудови економіки України. Відзначено роль агрегованих інструментів (державні плани, програми) у вирішенні стратегічних завдань прискореного економічного зростання, з одного боку, та неготовність апарату державного управління до предметної діяльності, спрямованої на реалізацію структурних реформ економіки — з другого.

S. Kuibida

FORMATION OF NEW APPROACHES TO REALIZATION STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The basic problems of formation of new approaches to the implementation of effective structural adjustment of Ukraine's economy. The role of aggregated tools (state plans, programs) in addressing the strategic objectives of accelerated economic growth, on the one hand, and the unwillingness of public administration to the subject, aimed at the implementation of structural reforms in the economy.

№ 9 2017, стор. 90 - 95

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

Як цитувати статтю

Куйбіда С. В. Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 90–95.

Kuibida, S. (2017), “Formation of new approaches to realization structural examination of the economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 90–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.