EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ МІСТА-КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН
Н. В. Мединська, А. А. Красножон

Назад

УДК: 332.3:711.4

Н. В. Мединська, А. А. Красножон

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ МІСТА-КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН

Анотація

Метою дослідження є аналіз процесу створення топографо-геодезичного забезпечення виконання робіт зі встановлення та зміни меж населеного пункту з урахуванням санітарно-захисних зон (на прикладі міста-курорту Миргород), а також спектру тих проблем і чинників, які впливають на "уповільнене" їх розроблення та затвердження.
У дослідженні не передбачається встановлення (зміна) меж земель водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

N. Medynska, A. Krasnojon

SPATIAL MODELING OF LIMITS OF CITY RESORT MYRHOROD AND IT'S SANITARY PROTECTION ZONES

Summary

Research purpose is analysis of creating topographic and geodetic ensuring of performing of works from establishing and changing boundaries of settlement taking into account the sanitary and protection zones (on example of the resort city Myrhorod) and the spectrum of problems and factors which effect on their "slow" development and approval.
Research is not provides for the establishment (changing) boundaries of lands of the water fund, natural reserve and other environmental protection purpose.

№ 9 2017, стор. 74 - 77

Кількість переглядів: 719

Відомості про авторів

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Medynska

Ph.D., assistant professor of land management


А. А. Красножон

магістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

A. Krasnojon

master 2 years of study

Як цитувати статтю

Мединська Н. В., Красножон А. А. Просторове моделювання меж міста-курорту миргород та його санітарно-захисних зон. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 74–77.

Medynska, N. and Krasnojon, A. (2017), “Spatial modeling of limits of city resort myrhorod and it's sanitary protection zones”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 74–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.