EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Г. Т. П'ятницька, В. С. Найдюк

Назад

УДК: 005.412:640.43(477)

Г. Т. П'ятницька, В. С. Найдюк

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано динаміку кількісних та структурних змін у розвитку ресторанного господарства України до та після 2014 р. Визначено причини, що обумовили зміни у ресторанному господарстві України останнім часом. Встановлено та охарактеризовано основні сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Доведено, що ці тренди формуються як під впливом економічних і демографічних чинників, так і геополітичних змін, що нині в Україні мають високий ступінь невизначеності. Виявлено, що в останні роки в Україні на ринку послуг ресторанного господарства сформувалися декілька нових трендів. Вони пов'язані зі змінами у роздрібному товарообороті, ціновою політикою підприємств ресторанного господарства та дивестуванням ресурсів підприємств та компаній, для яких ресторанне господарство не є основним видом економічної діяльності. Обгрунтовано висновки щодо очікуваних майбутніх змін у розвитку ресторанного господарства України.

G. Piatnytska, V. Naidiuk

MODERN TRENDS OF THE CATERING TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The dynamics of quantitative and structural changes in the Ukrainian catering trade development before and after 2014 are analyzed. The reasons, which caused recent changes in the catering trade of Ukraine, were determined. The main modern trends of the catering trade development in Ukraine are described and characterized. It is proved that these trends are formed under the influence of economic and demographic factors, as well as geopolitical changes that currently have a high degree of uncertainty in Ukraine. It was revealed that in recent years several new trends have been formed on the market of restaurant services in Ukraine. They are related to the changes in retail turnover, the price policy of the catering trade enterprises and the divestiture of resources of enterprises and companies for which the catering trade is not the main type of economic activity. The conclusions about expected future changes in the catering trade of Ukraine development are substantiated.

№ 9 2017, стор. 66 - 73

Кількість переглядів: 1284

Відомості про авторів

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

Як цитувати статтю

П'ятницька Г. Т., Найдюк В. С. Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 66–73.

Piatnytska, G. and Naidiuk, V. (2017), “Modern trends of the catering trade development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 66–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.