EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

В. Г. Панченко

ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН

Анотація

Проведений у статті аналіз впливу еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн дозволяє стверджувати, що еволюція теорії торгівлі від старих доктрин до нової теорії торгівлі (НТТ) має вплив на двох рівнях. Перший — це продовження підтримки доктрини вільної торгівлі для визначення політики у країнах, що розвиваються. Другий — вплив теорій торгівлі стосується політики передових країн, яка значною мірою грунтується на доктринах НТТ щодо стратегічної торгівлі. Нерівні за силою відносини між багатими і бідними країнами світу призводять до продовження цієї асиметричної комбінації політик, в якій торгівля продовжує відігравати детермінуючу роль.

V. Panchenko

THE IMPACT OF EVOLUTIONARY CHANGE IN THE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE ON THE ECONOMIC POLICY OF COUNTRIES

Summary

Analysis of the impact of evolutionary change in the theory of international trade on the economic policy of countries allows for arguing that the trade theory evolving from old doctrines to the new theory of trade (NTT) has the impact at two levels. The first one is the ongoing support to the free trade doctrine, to set up the policy in developing countries. The second impact of the trade theories relates to the policy of advanced countries, which is firmly grounded on NTT doctrines regarding the strategic trade. Unequal relations between rich and poor countries of the world make this asymmetric mix of policies persist, with trade continuing to play the determinant role.

№ 9 2017, стор. 52 - 57

Кількість переглядів: 1013

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 52–57.

Panchenko, V. (2017), “The impact of evolutionary change in the theory of international trade on the economic policy of countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 52–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.