EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ "ПРИВАТБАНКУ" ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Д. М. Гладких

Назад

УДК: 336.711

Д. М. Гладких

РИЗИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ "ПРИВАТБАНКУ" ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто основні причини накопичення критичної маси фінансових проблем "Приватбанку": надмірна залежність банку від коштів фізичних осіб і від позичальників-юридичних осіб (у першу чергу — від афілійованих осіб); критична залежність від рефінансування НБУ; незадовільні темпи рекапіталізації банку. Визначено ключові ризики фінансової стабільності України, пов'язані з націоналізацією "Приватбанку": зростання інфляції та зниження курсу гривні внаслідок збільшення суми готівки в обігу, зростання витрат та дефіциту державного бюджету внаслідок погіршення фінансового стану банку, судові позови іноземних інвесторів, корупційні ризики. Запропоновано заходи щодо оздоровлення фінансового стану "Приватбанку", зокрема: заборона новому керівництву банку здійснення валютного кредитування; зниження ставок по нових депозитних угодах; продаж проблемного кредитного портфеля банку на відкритих торгах, продаж частини акціонерного капіталу банку іноземному інституційному інвестору.

D. Hladkykh

RISKS OF NATIONALIZATION OF "PRIVATBANK" AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR MINIMIZATION

Summary

The article considers the main reasons for the accumulation of a critical mass of financial problems of Privatbank: the excessive dependence of the bank on funds of individuals and on borrowers-legal entities (first of all, on affiliated persons); Critical dependence on refinancing of the NBU; Unsatisfactory rate of bank recapitalization. The key risks of financial stability Ukraine related to the nationalization of "Privatbank": inflation and depreciation of the national currency due to the increased amount of cash in circulation, rising costs and public deficits due to worsening financial condition, lawsuits foreign investors corruption risks. Proposed measures to improve the financial condition "Privatbank", including: the new leadership ban foreign currency lending bank implementation; Lower rates on new deposit transactions; sale of troubled loan portfolio at public auction sale of the bank's equity to foreign institutional investors.

№ 9 2017, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 824

Відомості про авторів

Д. М. Гладких

к. е. н., доцент, завідувач сектору грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

D. Hladkykh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the monetary policy sector of the financial security department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Як цитувати статтю

Гладких Д. М. Ризики націоналізації "приватбанку" та основні напрями їх мінімізації. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 39–42.

Hladkykh, D. (2017), “Risks of nationalization of "privatbank" and the main directions of their minimization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.