EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. В. Антонова, Н. М. Левченко, С. М. Белінська

Назад

УДК: 336.662:330.142.211.4

Л. В. Антонова, Н. М. Левченко, С. М. Белінська

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті системно дослідженні взаємозв'язки амортизаційної політики підприємства зі стратегією розвитку його діяльності. Обгрунтовано шляхи оптимізації положень амортизаційної політики держави з метою створення умов більш повної реалізації відтворювальної функції амортизації та забезпечення ефективного та сталого функціонування підприємства в цілому.
Доведено доцільність формування системи платіжно-розрахункових відношень, що базується на виокремленні з виручки від реалізації готової продукції частини надходження амортизаційних відрахувань.

L. Antonova, N. Levchenko, S. Belinskaya

IMPROVEMENT OF SYSTEMS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF PROCESSES REPRODUCING THE MAIN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A COMPLEX STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF ACTIVITY

Summary

The article systematically studies the relationship between the company's depreciation policy and its development strategy. The ways of optimization of the amortization policy of the state are grounded in order to create conditions for more complete realization of the reproduction function of depreciation and to ensure efficient and sustainable functioning of the enterprise as a whole.
The expediency of forming a system of payment and settlement relations, based on the separation from the proceeds from the sale of finished products particle receipts of depreciation deductions is proved.

№ 9 2017, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 884

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University


Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Zaporozhye National Technical University


С. М. Белінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

S. Belinskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Левченко Н. М., Белінська С. М. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 16–20.

Antonova, L., Levchenko, N. and Belinskaya, S. (2017), “Improvement of systems of management and accounting of processes reproducing the main activities of the enterprise as a complex strategy for development of activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.