EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур

Назад

УДК: 338.242:519.86

С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Анотація

У статті визначенно фактори впливу на рівень державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Досліджено особливості розробки економіко-математичних моделей засобами теорії нечіткої логіки. Сформовано класифікацію факторів впливу на рівень агропромислового виробництва в Україні. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Зроблено прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробнитва до 2020 року.

S. Kozlovskyi, G. Mazur

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE LEVEL STIMULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE BASED ON THE THEORY OF FUZZY LOGIC

Summary

This article defines the factors influencing the level of state incentives for agricultural production in Ukraine. The peculiarities of the development of economic and mathematical models by means of the theory of fuzzy logic are investigated. The classification of factors influencing the level of agro-industrial production in Ukraine is formed. The economic-mathematical model of estimation and forecasting of the level of economic and political stimulation of agro-industrial production in Ukraine is developed. The forecast of the level of economic and political stimulation of agro-industrial production by 2020 is made.

№ 9 2017, стор. 8 - 15

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

S. Kozlovskyi

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus


Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Мазур Г. Ф. Моделювання та прогнозування рівня державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні на основі теорії нечіткої логіки. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 8–15.

Kozlovskyi, S. and Mazur, G. (2017), “Modeling and forecasting of the state level stimulation of agricultural production in Ukraine based on the theory of fuzzy logic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 8–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.