EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІЛЬОВЕ РЕФІНАНСУВАННЯ НБУ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
О. С. Коваленко

Назад

УДК: 336

О. С. Коваленко

ЦІЛЬОВЕ РЕФІНАНСУВАННЯ НБУ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Фактором розвитку сільського господарства, як й інших галузей економіки, є обсяг доступних фінансових ресурсів. Практично єдиним джерелом зовнішнім ресурсів для економічних суб'єктів в Україні є банки, які мало зацікавленні в кредитуванні сільського господарства, звичайно, за виключенням великих потужних агрохолдингів. Ураховуючи це, в представленій статті робиться спроба обгрунтування доцільності використання механізму цільового довгострокового рефінансування НБУ банків другого рівня для збільшення фінансування суб'єктів аграрного сектору й таким чином сприяти їх розвитку.

A. Kovalenko

TARGET REFINANCING BY THE NBU AS A METHOD OF INCREASING OF THE ECONOMICS FINANCING: ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

Summary

The factor of the agriculture development as other economic sectors is amount of the available financial resources. In Ukraine almost one source of the external resources for economic subjects is banks, which are not interested in the crediting of the agriculture excluding big businesses. Accordance with this, in work makes attempt to prove expediency of usage of mechanism of target long-term refinancing of NBU to banks of second level (target emission) for increasing of financing of the subjects of the agriculture and ground on this stimulate their development.

№ 8 2017, стор. 105 - 108

Кількість переглядів: 458

Відомості про авторів

О. С. Коваленко

аспірант кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана

A. Kovalenko

postgraduate, KNEU named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Коваленко О. С. Цільове рефінансування нбу як спосіб збільшення фінансування економіки: на прикладі сільського господарства. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 105–108.

Kovalenko, A. (2017), “Target refinancing by the nbu as a method of increasing of the economics financing: on the example of agriculture”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 105–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.