EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗМІСТ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗРОСТАННЯ АПК
Ю. В. Трокоз

Назад

УДК: 631.11:338.439.62

Ю. В. Трокоз

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗМІСТ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗРОСТАННЯ АПК

Анотація

У статті розглянуто еволюцію підходів до визначення сутності ринку з точки зору економічної думки, вивчено підходи в наукових колах стосовно розуміння поняття "ринок агропродовольчої продукції". Наведено аргументи щодо доцільності розгляду як продукції аграрного сектору, так і продукції сектора харчової промисловості, в якості складових єдиного ринку агропродовольчої продукції.
Запропоновано механізми щодо стимулювання зростання сектору АПК через такий набір інструментів: розвиток зовнішніх ринків, заохочення інвестицій в розвиток бізнесу, підвищення конкурентоспроможності галузі.

Y. Trokoz

ECONOMIC NATURE, CONTENT OF AGRI-FOOD MARKET AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR STIMULATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT

Summary

The article reviews the evolution of approaches to defining the essence of the market in terms of economic ideas; the existing approaches of understanding the concept of "agri-food market" in the scientific community were explored. The arguments in relation to the reasonability of considering as agrarian sector's products and products of sector of the food industry as the components of a single market for agri-food products have been provided.
The mechanisms of enhancement's stimulation of agro-industrial complex have been proposed through the following set of tools: the development of foreign markets, encouraging investments in business development, improving the competitiveness of the sector.

№ 8 2017, стор. 99 - 104

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

Ю. В. Трокоз

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Y. Trokoz

Ph.D. candidate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Трокоз Ю. В. Економічна суть, зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання апк. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 99–104.

Trokoz, Y. (2017), “Economic nature, content of agri-food market and practical recommendations for stimulation of agro-industrial complex development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 99–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.