EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЗМІНИ ІМІДЖУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
І. Ю. Лєбєдєва, О. Е. Рівас Перес

Назад

УДК: 338.47+621.39

І. Ю. Лєбєдєва, О. Е. Рівас Перес

ВПЛИВ ЗМІНИ ІМІДЖУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку операторів мобільного зв'язку і проблеми формування їх іміджу. Представлено огляд факторів, що впливають на розвиток підприємства функціонуючого на сучасному ринку. Розглянуто основні положення процесу формування корпоративного іміджу. Вказано основні показники лідерів ринку мобільного зв'язку в Україні. Представлено зміну фінансових показників компанії Vodafone і визначено тенденції її розвитку після проведення ребрендингу оператора в Україні.

I. Lebedeva, О. Rivas Peres

IMPACT OF MODIFICATION OF MOBILE COMMUNICATION OPERATOR IMAGE FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the development of mobile communication operators and the problems of their image formation. The review of the factors influencing development of the enterprise functioning in the modern market is presented. The main provisions of the process of forming a corporate image are considered. The main indicators of the leaders of the mobile communications market in Ukraine are indicated. The change in Vodafone's financial performance is presented and its development trends are determined after the re-branding of the operator in Ukraine.

№ 8 2017, стор. 57 - 61

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

І. Ю. Лєбєдєва

к. е. н., доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

I. Lebedeva

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa


О. Е. Рівас Перес

студент 5-го курсу інституту Економіки та менеджменту Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

О. Rivas Peres

5th year student of the Institute of Economics and Management Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

Як цитувати статтю

Лєбєдєва І. Ю., О. Е. Рівас Перес Вплив зміни іміджу оператора мобільного зв'язку на розвиток підприємства. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 57–61.

Lebedeva, I. and Peres, О. Rivas (2017), “Impact of modification of mobile communication operator image for enterprise development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 57–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.