EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
С. М. Халатур, Є. М. Кубасова

Назад

УДК: 330.5

С. М. Халатур, Є. М. Кубасова

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто суть і значення фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. Відображено різноманітність визначень поняття "фінансовий стан", що зумовлено у всебічному дослідженні цієї теми. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Визначно основні завдання та напрями здійснення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні шляхи зміцнення фінансового стану аграрних підприємств.

S. Khalatur, E. Kubasova

FEATURES OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY

Summary

The essence and importance of financial activity of agricultural enterprises are considered in the article. Reflected the variety of definitions of the concept of "financial condition", which is due to a comprehensive study of this topic. The financial condition of an enterprise is a complex concept that is the result of the interaction of all elements of the system of financial relations of an enterprise, is determined by a combination of production and economic factors and is characterized by a system of indicators reflecting the availability, location and use of financial resources. Outstanding main tasks and directions of financial activities of agricultural enterprises. The main ways of strengthening the financial condition of agricultural enterprises have been set.

№ 8 2017, стор. 53 - 56

Кількість переглядів: 653

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University


Є. М. Кубасова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

E. Kubasova

Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Кубасова Є. М. Особливості фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 53–56.

Khalatur, S. and Kubasova, E. (2017), “Features of the financial activity of the enterprises of the agricultural industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.