EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Ю. С. Рогозян

Назад

УДК: 32.019.52

Ю. С. Рогозян

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Анотація

Європейські тенденції розвитку надають Україні широкі можливості, одна з яких — самостійність об'єднаних територіальних громад, для діяльності яких край важливо мати навички стратегічного планування. Положення статті розкривають особливості формування стратегії (стратегічного плану) розвитку громади на етапі збору інформації та процедури вивчення громадської думки. Послідовно представлено та охарактеризовано чотири види аналізу, ефективні для збору необхідної інформації щодо вивчення наявної ситуації в громаді. Також надано конкретні рекомендації щодо проходження процесу вивчення громадської думки (шляхом опитування) у випадку обмеженості або некоректності статистичних даних у громаді.

Yu. Rohozian

INFORMATION GATHERING AND PUBLIC OPINION POLLING PROCEDURE TO FORM A DEVELOPMENT STRATEGY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

Summary

European development tendencies give Ukraine wide opportunities, one of which is the independence of the United territorial communities, for whose activity it is important to have strategic planning skills. The provisions of the article reveal the peculiarities of forming a strategy (strategic plan) for community development at the stage of gathering information and procedures for studying public opinion. Four types of analysis are presented in succession and described, which are effective in gathering the necessary information for studying the current situation in the community. There are also specific recommendations for passing public opinion polling (through surveys) in the case of limited or incorrect statistical data in the community.

№ 8 2017, стор. 49 - 52

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

Ю. С. Рогозян

к. е. н., заступник завідуючого відділом проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

Yu. Rohozian

Candidate of Economic Sciences, Deputy Head of the Department of Interregional Cooperation Issues Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Рогозян Ю. С. Збір інформації та процедура вивчення громадської думки для розробки стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 49–52.

Rohozian, Yu. (2017), “Information gathering and public opinion polling procedure to form a development strategy of united territorial community”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.