EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС
А. Я. Гадзало

Назад

УДК: 339.95:336.131

А. Я. Гадзало

СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС

Анотація

Проведено аналіз інституційного забезпечення транскордонного співробітництва. Досліджено особливості організаційно-фінансового регулювання транскордонного співробітництва. Визначено особливості формування пріоритетних завдань та позицій програм транскордонного співробітництва. Визначено місце екологічно-спрямованих пріоритетів у структурі фінансування програм транскордонного співробітництва. Виявлено еколого-економічні проблеми розвитку транскордонного співробітництва та запропоновано заходи з їх мінімізації.

A. Gadzalo

CONDITION OF INSTITUTIONAL SUPPLY OF TRANSBORDER COOPERATION IN THE EU COUNTRIES

Summary

The analysis of institutional support of cross-border cooperation is carried out. The peculiarities of organizational and financial regulation of cross-border cooperation are investigated. The peculiarities of formation of priority tasks and positions of transborder cooperation programs are determined. The place of ecologically-oriented priorities in the structure of financing of cross-border cooperation programs is determined. The ecological and economic problems of the development of cross-border cooperation were identified and measures were taken to minimize them.

№ 8 2017, стор. 41 - 44

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

Як цитувати статтю

Гадзало А. Я. Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах єс. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 41–44.

Gadzalo, A. (2017), “Condition of institutional supply of transborder cooperation in the eu countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.