EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
О. Д. Ладюк

Назад

УДК: 336.1

О. Д. Ладюк

ХАРАКТЕРИСТИКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено характеристику тіньової економіки в Україні. Систематизовано чинники зародження та поширення тіньової діяльності й тіньових процесів в Україні, відображено деструктивний вплив тіньового сектора економіки на фінансово-економічну сферу. Відображено рівень тіньової економіки в Україні за різноманітними методиками оцінки. Конкретизовано заходи, які варто реалізувати з метою детінізації національної економіки.

O. Ladyuk

CHARACTERISTICS OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The article describes the shadow economy in Ukraine. The factors of the origin and spread of shadow activity and shadow processes in Ukraine are systematized, the destructive influence of the shadow economy sector on the financial and economic sphere is reflected.The level of the shadow economy in Ukraine is shown in a variety of assessment methods. Specifies the measures that should be implemented in order to shake up the national economy.

№ 8 2017, стор. 32 - 34

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

О. Д. Ладюк

к. е. н., професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

O. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI "Open International University of Human Development "Ukraine", Rivne

Як цитувати статтю

Ладюк О. Д. Характеристика тіньової економіки в Україні . Економіка та держава. 2017. № 8. С. 32–34.

Ladyuk, O. (2017), “Characteristics of the shadow economy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 32–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.