EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Г. В. Кучер

Назад

УДК: 336.13: 339.96

Г. В. Кучер

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкрито роль держави як джерела фінансування суспільного розвитку за рахунок зростання обсягів зовнішніх фінансових ресурсів, які перерозподіляються шляхом реалізації двосторонніх та багатосторонніх міжнародних проектів. В умовах глобалізації формуються багатофакторні взаємозв'язки, взаємозалежності, які визначають особливості розвитку суверенних країн, його фінансування, рух та обсяги фінансових ресурсів, що надаються зовнішніми донорами. Метою статті є розкриття теоретичних та практичних питань щодо посилення ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації. В статті розкрито важливу роль держави в фінансуванні стратегічних пріоритетів суспільного розвитку за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Показано види міжнародної офіційної допомоги та їх значення. Проведено аналіз обсягів фінансування та регіонів світу, що отримують ресурси від Групи Світового банку. Розкрито доцільність удосконалення інституційного забезпечення суверенних країн для ефективного використання зовнішньої фінансової допомоги. Сформовано висновки щодо важливості інституційного розвитку державних фінансів як основи фінансування першочергових потреб та пріоритетних суспільних завдань в умовах фінансових дисбалансів.

G. Kucher

TRANSFORMATION OF THE STATE'S ROLE AS A SOURCE OF FINANCING SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

The article reveals the role of the state as a source of financing for social development at the expense of the growth of volumes of external financial resources. They redistribute through the implementation of bilateral and multilateral international projects. In the conditions of globalization are affected of multifactorial interconnections and interdependencies, which determined the peculiarities of development of sovereign states, their financing, moving and volumes of financial resources afforded by external donors. Propose is to research of the theoretical and practical questions with regard to growth of the role by state as the source of financing of social development in the conditions of globalization. In the article is opened important role of the state in the financing of strategic priorities of social development through of the international aid. It was shown the types of international official aid and their importance. It is done out analysis of volumes of financing and the regions of the world which was received resources from the World Bank. The institutional development of public finances is the base for the financing of the prime needs and pre-emptive social tasks in the conditions of financial imbalance. In the context of the globalization, the institutional development of the sovereign countries is very important for effective using of external financial aid.

№ 8 2017, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

Г. В. Кучер

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

G. Kucher

Ph.D., associate Professor, associate professor of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Кучер Г. В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 27–31.

Kucher, G. (2017), “Transformation of the state's role as a source of financing social development in the conditions of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.