EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
А. М. Поручник, К. О. Кулаковський

Назад

УДК: 351

А. М. Поручник, К. О. Кулаковський

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Анотація

Досліджено сутнісний зміст поняття "енергетична безпека", який збагачено інтеграційним поєднанням ознак захищеності та стійкості. Для забезпечення енергетичної безпеки України запропоновано стратегії розвитку ринків енергоресурсів, наголошено на необхідності подальшого енергетичного співробітництва України з країнами Євросоюзу, визначено диверсифікацію джерел постачання країни первинними енергоресурсами як умову енергонезалежності країни, зазначено необхідність впровадження та розвитку відновлювальних джерел енергії, що дозволить зменшити частку традиційних енергоносіїв в енергозабезпеченні держави.

A. Porucnik, K. Kulakovskyi

ENERGY SECURITY AND DIVERSIFICATION OF ENERGY RESOURCES

Summary

This article studies essence of the concept "energy security", which also is a combination of the security and stability peculiarities. To ensure the energy security of Ukraine author had suggested strategies of energy resource markets development, had emphasized the necessity of further energy cooperation with the EU countries, had defined diversification of the primary energy sources supply as a condition of the Ukrainian energy independence, had indicated the necessity of the introduction and development of renewable energy sources that would reduce the share of conventional energy sources in the energy supply of Ukraine.

№ 8 2017, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

А. М. Поручник

д. е. н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Porucnik

Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Chair of International Economy, National Economic University of Vadym Hetman


К. О. Кулаковський

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

K. Kulakovskyi

Post-graduate of the Chair of International Economy, National Economic University of Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Поручник А. М., Кулаковський К. О. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 18–21.

Porucnik, A. and Kulakovskyi, K. (2017), “Energy security and diversification of energy resources”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.