EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИДІЯ ПОЛІЦІЄЮ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗІ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ
М. Ф. Криштанович

Назад

УДК: 351.74.863

М. Ф. Криштанович

ПРОТИДІЯ ПОЛІЦІЄЮ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗІ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено роль та місце Національної поліції України в протидії системній організованій злочинності як загрозі економічній безпеці підприємств, проаналізовано вплив організованої злочинності на внутрішні та зовнішні загрози держави в системі економічної безпеки підприємств, національної безпеки країни та суспільства.

M. Kryshtanovych

COUNTERACTION TO POLICE ORGANIZED CRIME AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Summary

The article defines the role and place of the National Police of Ukraine in counteracting systematic organized crime as a threat to the economic security of enterprises, analyzes the impact of organized crime on the internal and external threats of the state in the system of economic security of enterprises and national security of the country and society.

№ 8 2017, стор. 12 - 13

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

М. Ф. Криштанович

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

M. Kryshtanovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Криштанович М. Ф. Протидія поліцією організованій злочинності як загрозі економічній безпеці підприємств . Економіка та держава. 2017. № 8. С. 12–13.

Kryshtanovych, M. (2017), “Counteraction to police organized crime as a threat to the economic security of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 12–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.