EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄС
О. М. Галенко, Л. А. Різва

Назад

УДК: 005.336.4 — 026.15:061.1ЄС

О. М. Галенко, Л. А. Різва

ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄС

Анотація

У статті досліджено еволюцію інтелектуалізації економічного розвитку Європейського Союзу. Проаналізовано завдання Європейського Союзу в інтелектуально-інноваційній сфері. Розроблено системну модель еволюційних періодів інтелектуалізації економіки ЄС. Визначено основні фактори, що вплинули на прискорену інтелектуалізацію економіки Європейського Союзу. Проаналізовано різновекторний характер інтелектуалізації європейської економіки протягом усього часу існування ЄС. Досліджено основні етапи інтелектуалізації економіки ЄС, а саме: становлення європейської моделі інтелектуалізації економіки, перехід до постіндустріального суспільства, корпоративізація авторських прав, правова регламентація економічної діяльності, так званий "Лісабонський провал", секторальна і горизонтальна диференціація. Визначено, що розуміння потреби і бачення власних стратегічних інтересів, формування відповідальних інституцій, створення інструментів, регулювання, розроблення фінансових механізмів реалізації; інтеграція до глобальних мереж, глобальна інтелектуальна адсорбція є основними елементами активізації політики, що реалізується в ЄС.

O. Galenko, L. Rizva

EVOLUTION OF EU ECONOMIC DEVELOPMENT INTELLECTUALIZATION

Summary

This article deals with evolution of EU economic development intellectualization. The main tasks of EU in intellectual and innovative sphere were analyzed. The model of intellectualization periods were worked out. The multisectoral character of the intellectualization of the European economy throughout the lifetime of the EU has been analyzed. The main stages of intellectualization of the EU economy, namely, the formation of the European model of the intellectualization of the economy, the transition to a post-industrial society, the corporatization of copyright, the legal regulation of economic activity, the so-called "Lisbon dip", sectoral and horizontal differentiation, are explored.

№ 8 2017, стор. 9 - 11

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

О. М. Галенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Galenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of International Accounting and Auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Л. А. Різва

здобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

L. Rizva

Researcher, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Галенко О. М., Різва Л. А. Еволюція інтелектуалізації економічного розвитку єс. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 9–11.

Galenko, O. and Rizva, L. (2017), “Evolution of eu economic development intellectualization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 9–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.