EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: ВІД ВИТОКІВ ДО НОВИХ ВАРІАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ
В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: ВІД ВИТОКІВ ДО НОВИХ ВАРІАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ

Анотація

У статті досліджуються методологічні засади економічного націоналізму та економічного патріотизму. Встановлюється зв'язок між економічним націоналізмом та економічним патріотизмом. Проведений аналіз змістовного наповнення понять "економічного націоналізму" та "економічного патріотизму" за багатьма класифікаційними ознаками дозволяє констатувати високий потенціал солідаризації цих категорій.

V. Panchenko, N. Reznikova

THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM: FROM ORIGINS TO NEW VERSIONS OF ECONOMIC PATRIOTISM

Summary

Methodological principles of economic nationalism and economic patriotism are studied in the article. The relationship between economic nationalism and economic patriotism is established. The analysis of essential meaning of the concepts of "economic nationalism" and "economic patriotism" by many classification criteria enables to argue that these categories have high potential of solidarity.

№ 8 2017, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency


Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Панченко В. Г., Резнікова Н. В. Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 4–8.

Panchenko, V. and Reznikova, N. (2017), “The policy of economic nationalism: from origins to new versions of economic patriotism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.