EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
О. П. Яремко

Назад

УДК: 338.2: 502.335: 630 (043.3)

О. П. Яремко

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті здійснено аналіз еколого-економічної ефективності функціонування лісового господарства України в розрізі регіонів. Результати аналізу виявили значну диференціацію регіонів України як за економічними, так і екологічними характеристиками лісового господарства. Запропоновано в процесі формування перспектив екологічно збалансованого розвитку лісового господарства враховувати особливості освоєння та відтворення лісових ресурсів, як двох основних процесів, що знаходять своє відображення у різних видах і формах лісогосподарської діяльності відповідно до типу регіону. На основі матричного підходу визначені групи регіонів України за пріоритетними напрямами екологічно збалансованого розвитку лісового господарства.

O. Yaremko

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FORESTRY

Summary

In the article analyzed the environmental and economic efficiency of forestry in the regions Ukraine. The analysis results revealed significant differentiation of Ukraine regions, both in economic and environmental characteristics of forestry. Proposed the prospects during formation of environmentally sustainable forestry development with taking into account the peculiarities of the development and reproduction of forest resources as two key processes that are reflected in different types and forms of forest management according to the type of region. Based on the matrix approach, identified groups of Ukrainian regions with priority of ecologically sustainable forestry development.

№ 5 2017, стор. 103 - 108

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Яремко О. П. Аналіз ефективності функціонування та перспектив розвитку екологічно збалансованого лісового господарства. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 103–108.

Yaremko, O. (2017), “Analysis of the efficiency and prospects of development of environmentally sustainable forestry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 103–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.