EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
С. О. Степанчук, Ю. Ю. Єфісько

Назад

УДК: 338.637.1

С. О. Степанчук, Ю. Ю. Єфісько

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті йдеться про сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України в умовах конкурентного середовища, бо молоко та молочна продукція є невід'ємною частиною щоденного раціону людини. Розглядається проблематика виробництва та реалізації продукції між діючими промисловими підприємствами. Зазначаються особливості формування молочної промисловості та конкурентного середовища. Особливу увагу в статті приділено проблематиці виготовлення, експорту та імпорту сировини та готової продукції, адже виготовлення натурального молока та скорочення поголів'я корів спричиняють гальмування харчової промисловості і скорочення національного виробництва. Досліджено сучасний стан ринку, його структуру та причини гальмування розвитку. Проаналізовано перспективи розвитку та обгрунтовано основні заходи для покращення функціонування українського молочного ринку.

S. Stepanchuk, Y. Yefisko

STATUS AND PROSPECTS OF THE DAIRY MARKET OF UKRAINE

Summary

The article refers about the current state and prospects of the dairy market Ukraine in a competitive environment, as well as milk and dairy products are an integral part of daily human diet. Сonsider the problems of production and sales among existing industries. Indicate the features of formation of the dairy industry and the competitive environment. Particular attention paid to the problems in the production, exports and imports of raw materials and finished products, as natural milk production and reduce the number of cows causing inhibition of the food industry and reduce national production. Investigated the modern state of the market, its structure and inhibition of reasons. Analysis of development prospects and reasonably basic measures to improve the functioning of the Ukrainian dairy market.

№ 5 2017, стор. 99 - 102

Кількість переглядів: 665

Відомості про авторів

С. О. Степанчук

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

S. Stepanchuk

Senior lecturer in Marketing National University of Food Technologies


Ю. Ю. Єфісько

студентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій

Y. Yefisko

student at the Institute EiU towards marketing, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Степанчук С. О., Єфісько Ю. Ю. Стан та перспективи розвитку молочного ринку України. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 99–102.

Stepanchuk, S. and Yefisko, Y. (2017), “Status and prospects of the dairy market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.