EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ РЕЗЕРВІВ БАНКУ
К. М. Сіухіна

Назад

УДК: 336.71

К. М. Сіухіна

МЕТОДИКА КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ РЕЗЕРВІВ БАНКУ

Анотація

Автором розглянуто напрями аналізу стану, руху та використання резервів, що формуються в бухгалтерському обліку. Зазначені напрями аналізу здійснювалися в розрізі окремих груп резервів, серед яких резерви очікуваних або зазнаних збитків, резерви переоцінки та загальні резерви і фонди банку. Методика стану резервів розглядалася як один із напрямів оцінки впливу ризиків на якість відповідних активів. Аналіз використання та руху резервів розглядається не лише як напрям оцінки якості активів, але й як напрям впливу резервів на прибутки банку. В статті досліджено зовнішні нормативні умови для аналізу достатності резервів та внутрішні умови повноти формування резервів. Враховуючи особливості класифікації резервів, автором запропоновано показники для удосконалення та поглиблення аналізу сукупного впливу резервів на активи та прибутки банку.

K. Siukhina

METHODS OF COEFFICIENT ANALYSIS OF BANK RESERVES

Summary

The author deals with analysis of state, dynamics and use of reserves formed in accounting. These types of analysis are carried out in the context of individual groups of reserves, including loss allowance, revaluation reserves and general reserves and funds of the bank. The method of reserves' state is considered as one of the areas of assessment of risk impact on the quality of related assets. The analysis of the use and change of reserves is seen not only as the direction of assessing the quality of the assets, but also as the direction of reserves' impact on profit of the bank. In the article the external regulatory conditions for analysis of the reserves' adequacy and internal conditions of completeness provisioning are examined. Considering the classification of reserves, the author proposed indicators for improving and deepening the analysis of the overall impact of reserves on the assets and earnings of the bank.

№ 5 2017, стор. 93 - 98

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

К. М. Сіухіна

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

K. Siukhina

Postgraduate student of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department, SHEE "Kyiv National Economics University named after Vadim Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Сіухіна К. М. Методика коефіцієнтного аналізу резервів банку. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 93–98.

Siukhina, K. (2017), “Methods of coefficient analysis of bank reserves”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.