EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. О. Заколодяжний

Назад

УДК: 368.01

В. О. Заколодяжний

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджуються інновації як фактор підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено та проаналізовано особливості інноваційного розвитку страхової діяльності в Україні з огляду на зарубіжний досвід у відповідній сфері та специфіку національного соціально-економічного розвитку. Особливу увагу в статті приділено висвітленню стану та перспектив використання Інтернет-ресурсів, нових технічних пристроїв, а також надання нових видів власне страхових послуг.

V. Zakolodiazhnyi

CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY TENDENCIES OF INSURANCE BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The article investigates innovation as a factor in increasing the efficiency of insurance. Discovered and analyzed the features of innovative development of insurance business in Ukraine because of the international experience in this area and the specific national socio-economic development. Particular attention is paid to the article highlighting the status and prospects of Internet resources, new technical devices as well as the provision of new own insurance.

№ 5 2017, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Заколодяжний В. О. Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 89–92.

Zakolodiazhnyi, V. (2017), “Characteristics of contemporary tendencies of insurance business innovative development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.