EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
О. М. Парубець

Назад

УДК: 043.5:338.4

О. М. Парубець

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження рівня взаємодії підприємств транспорту з суб'єктами інших видів економічної діяльності на основі розрахунку парної кореляції між ними. Встановлено, що найбільш високий рівень взаємодії транспорту спостерігається у сферах: будівництва; оптової та роздрібної торгівлі; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Враховуючи складність міжсекторальних зв'язків, запропоновано напрями підвищення рівня взаємодії суб'єктів транспортної діяльності з підприємствами споживачами транспортних послуг, реалізація яких потребує суттєвої державної підтримки, а саме: створення мережевих структур на транспорті; впровадження нових транспортних технологій в сферу вантажо- і пасажироперевезень; комерціалізація інноваційних розробок у сфері транспортного і логістичного обслуговування; розвиток добросовісної конкуренції та усунення монополістичних структур на ринку транспортних послуг; застосування на транспорті хмарних технологій, впровадження системи ризик-менеджменту для підвищення транспортної безпеки.

O. Parubets

RESEARCH THE LEVEL OF COOPERATION WITH UKRAINE TRANSPORT ENTERPRISES OF OTHER ECONOMIC ACTIVITIES

Summary

The interaction of transport enterprises with subjects other economic activities based on the calculation of correlation between the pair studies in the article. The highest level of interaction observed in the transport sectors — construction; wholesale and retail trade; arts, sport, entertainment and recreation is founded. Directions enhance interaction of transport activity of enterprises consumers of transportation services, the implementation of which requires substantial government support, such as creating network structures in transport; introduction of new transport technologies in the sphere of cargo and passenger; Commercialization of innovation in the field of transport and logistics services; development of fair competition and eliminating monopoly structures in the transport market; the use of cloud transport, implementation of risk management to improve traffic safety which given the complexity of cross-sectoral linkages are offered.

№ 5 2017, стор. 79 - 81

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

O. Parubets

Ph.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Парубець О. М. Дослідження рівня взаємодії транспорту з підприємствами інших видів економічної діяльності України. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 79–81.

Parubets, O. (2017), “Research the level of cooperation with Ukraine transport enterprises of other economic activities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 79–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.