EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАЛУЗЕВІ МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
О. М. Паливода

Назад

УДК: 334.012.23

О. М. Паливода

ГАЛУЗЕВІ МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Анотація

Статтю присвячено розробці методики аналізу міжфірмових взаємовідносин з метою ідентифікації мережевих структур на галузевому рівні. Автором запропонована система із десяти індикаторів мережі, які характеризують рівень економічного, соціального та інституційного внутрішньо мережевого середовища. Представлено залежність між типами мережевих структур, що діють в економіці України та мірою посилення в них жорсткості взаємозв'язків. Проведено експертну оцінку міжфірмових відносин компаній з погляду тривалості, стійкості, рутинізації, регулярності, комплементарності тощо їх взаємовідносин. Оцінено виробничі та торгові взаємозв'язки сукупності компаній трикотажної галузі з метою ідентифікації галузевої мережевої структури. Ідентифіковано відсутність мережевої структури в досліджуваній групі компаній.

O. Palyvoda

NETWORK STRUCTURE IN BRANCH: IDENTIFICATION AND EVALUATION CRITERIA INTERCOMPANY RELATIONS SUMMARY

Summary

The article is devoted to developing methods of analysis intercompany relationships to identify network structures at branch level. The author suggested system of ten indicators that characterize the level of economic, social and institutional internal network environment. The author presents the relationship between the types of network structures operating in Ukraine's economy and way they enhance the rigidity relationships. Conducted peer review intercompany relations companies in terms of durability, stability, formalization, frequency, etc. complementarity of their relationship. Reviewed by industrial and commercial companies knitting industry relationships to identify the branch network structure. Identified the lack of a network structure in the studied group of companies.

№ 5 2017, стор. 75 - 78

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

О. М. Паливода

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіка та управління водного транспорту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

O. Palyvoda

PhD, associate professor, assistant professor of economics and management of water transport, The Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

Як цитувати статтю

Паливода О. М. Галузеві мережеві структури: критерії ідентифікації та оцінювання міжфірмових взаємовідносин. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 75–78.

Palyvoda, O. (2017), “Network structure in branch: identification and evaluation criteria intercompany relations summary”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.