EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
О. І. Петренко, О. І. Горбенко

Назад

УДК: 656.078.12

О. І. Петренко, О. І. Горбенко

КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглядаються питання, які присвячені аналізу світового та вітчизняного досвіду здійснення контрейлерних перевезень. Визначено поняття та основні види контрейлерних перевезень. Проаналізовані провідні світові та вітчизняні контрейлерні технології та відзначено, що в світовій практиці набули поширення такі технології, як: RoLa (або "біжуче шосе"), LoLo, Flexiwaggon, CargoBeamer, CargoSpeed, Modalohr, MegaSwing, а в Україні використовується лише технологія з торцевою рампою.
У дослідженні згруповано переваги та недоліки здійснення контрейлерних перевезень, а також відмічено, що, не дивлячись на значні переваги комбінованих перевезень, географічне положення та потенціал країни для розвитку торговельно-транспортної мережі, Україна не в повній мірі використовує ці перевезення через низку проблем. Для розв'язання цих проблем можна запропонувати чотири групи завдань, а саме: економічні, технологічні, організаційні та законодавчі.

O. Petrenko, O. Gorbenko

PIGGYBACK TRANSPORTATION AS A TOOL OF THE INKED TRANSPORT SYSTEMS DEVELOPMENT

Summary

This article treats some questions which are devoted to the evaluation of global and domestic experience for piggyback transportation burden. It defines a concept and the main types of piggyback traffic. The lead global and domestic piggyback technologies were analyzed, and it was made a point that in the world practice the technologies, which gained currency, are RoLa (or "rolling road"), LoLo, Flexiwaggon, CargoBeamer, CargoSpeed, Modalohr, MegaSwing, but in Ukraine only the technology with an end ramp is in use.
In this research we structured the advantages and disadvantage of piggyback transportation burden, and also mentioned that despite the balance of advantage for combined transportation of cargo, the geographical location and the country's potential for the trade and transportation system's development, in Ukraine these transportations aren't used in full measureby reason of a number of problems. To solve these problems it is possible to offer four groups of tasks, that is: economic, technologic, organizational and legislative.

№ 5 2017, стор. 70 - 74

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

О. І. Петренко

к. е. н., доцент, доц. кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Київська державна академія водного транспорту, м. Київ

O. Petrenko

Candidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv


О. І. Горбенко

ст. викладач кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Київська державна академія водного транспорту, м. Київ

O. Gorbenko

Senior lecturer of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

Як цитувати статтю

Петренко О. І., Горбенко О. І. Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 70–74.

Petrenko, O. and Gorbenko, O. (2017), “Piggyback transportation as a tool of the inked transport systems development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.