EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС
О. А. Федірко

Назад

УДК: 339.923: 001.895: 334: 061.1ЄС

О. А. Федірко

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС

Анотація

У статті розкрито класифікацію сучасних моделей державної підтримки інноваційної діяльності в державах-учасницях Європейського Союзу. Зокрема встановлено типові універсальні інструменти, поширені на території всього угруповання, котрі спрямовані, передовсім, на стимулювання науково-технічної кооперації між представниками державного та приватного секторів, академічних інститутів та приватних компаній; пряме фінансування інноваційної діяльності компаній та НДДКР у приватному секторі тощо. Разом з тим, доволі відчутними виявилися національні відмінності щодо розподілу державного фінансування науково-дослідної діяльності між державним і приватним секторами, за інституційним та конкурсним принципом, а також за рівнем зорієнтованості політики на комерціалізацію інновацій та виведення їх на ринок. Діаметрально протилежними виявились також підходи щодо застосування податкових пільг та інших непрямих заходів підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності.

O. Fedirko

NATIONAL MODELS OF PUBLIC SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE EU

Summary

The article uncovers the classification of the modern models of public support to innovation activities in the EU member states. Some common universal tools spread across the entire territory of the integration block have been captured. They include mechanisms to support public-private scientific and technical collaboration, institutional and competitive funding of R&D, as well as direct funding of private R&D and innovation activities. However, there are quite noticeable differences in the distribution of national public funding of research activities between the public and private sectors, the allocation of funds on institutional and competitive basis, and the level of national orientation on commercializing R&D outcomes and bringing them to the market. Member states also used some diametrically opposite approaches in the sphere of tax incentives and other indirect measures to support science, technology and innovation.

№ 5 2017, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 522

Відомості про авторів

О. А. Федірко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

O. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Федірко О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в єс. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 65–69.

Fedirko, O. (2017), “National models of public support of innovation activities in the eu”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.