EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
М. В. Максімова

Назад

УДК: 336.771

М. В. Максімова

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан банківської системи України за такими показниками: динаміка кількості діючих банківських установ на території України за 2008—2016 рр.; динаміка основних показників банківської діяльності (активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати та фінансовий результат), а також динаміка показників рентабельності активів та капіталу. На підставі проведеного аналізу зазначених показників виявлено, що основними проблеми функціонування банківської системи України на сучасному етапі є: низький рівень довіри населення до банківської системи; значна девальвація національної валюти; погіршення якості активів банків за рахунок низького рівня повернення валютних позик і, як результат, наявність від'ємного фінансового результату.

M. Maksimova

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: STATE AND PROBLEMS

Summary

In the article analyzed the current state of the banking system of Ukraine by the following criteria: dynamics of the number of banks in Ukraine for 2008—2016 years; dynamics of the main indicators of banking activities (assets, liabilities, capital, income, expenditures and financial results), and the dynamics of return on assets and capital. Based on the analysis of these criteria revealed that the main problems of the banking system of Ukraine at the present stage are a low level of confidence in the banking system; significant devaluation of the national currency; deterioration in asset quality of banks due to low return currency loans and as a result, negative financial results.

№ 5 2017, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Максімова М. В. Банківська система України: стан та проблеми. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 56–60.

Maksimova, M. (2017), “Banking system of Ukraine: state and problems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.