EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСТКОНФЛІКТНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЯК СИСТЕМА
А. Ю. Полчанов

Назад

УДК: 332.14

А. Ю. Полчанов

ПОСТКОНФЛІКТНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЯК СИСТЕМА

Анотація

Статтю присвячено використанню системного підходу у дослідженні змісту категорії "постконфліктне відновлення".
Автором розмежовано шість основних груп суб'єктів постконфліктного відновлення, що включають: міжнародні організації, урядові агенції провідних країн, органи державної влади та місцевого самоврядування, інститути громадського суспільства, великі бізнес-структури, а також представників малого та середнього підприємництва. За результатами вивчення теоретичних та практичних аспектів подолання наслідків бойових дій виділено такі ключові об'єкти: безпеку і оборону; політичну і правову систему; економіку; соціальну сферу.
У роботі розглянуто основні принципи постконфліктного відновлення, що висвітлені у вітчизняних та іноземних публікаціях з цієї проблематики. Не залишились поза увагою дослідження етапи післявоєнної відбудови, ключові заходи уряду та міжнародних організацій.

A. Polchanov

POSTCONFLICT RECOVERY AS A SYSTEM

Summary

This article is devoted to using the system approach for investigating the essence of post-conflict recovery.
Author has demarcated six main groups of post-conflict recovery actors: international organization, government's agencies of leading countries, central and municipal governments, civil society institutions, large business structures, small and medium-sized enterprises. As a result of investigation the theoretical and practical aspects of overcoming of war conflict consequences have been selected such key objects: security and defense; political and law system; economy; social sphere.
The stages of post-war reconstruction, key actions of government and international organizations have not been left without attention.

№ 5 2017, стор. 33 - 39

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Полчанов А. Ю. Постконфліктне відновлення як система . Економіка та держава. 2017. № 5. С. 33–39.

Polchanov, A. (2017), “Postconflict recovery as a system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 33–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.