EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ БЕЗПЕКИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
В. М. Андрієнко, Р. В. Кобко

Назад

УДК: 330

В. М. Андрієнко, Р. В. Кобко

СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ БЕЗПЕКИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розкрита сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави. Розглянуто деякі погляди на проблему регулювання окремих страхових послуг з боку держави. Виокремлено три моделі державного регулювання страхового ринку. Доведено, що розвиток страхового ринку визначається ефективністю застосування методів державного регулювання.

V. Andriіenko, R. Kobko

ESSENCE AND PLACE OF INSURANCE SERVICES MARKET SECURITY IN THE STATE ECONOMIC SECURITY

Summary

The article revealed the essence and place of insurance market security in economic security of the state. The separate points of view on the problem of individual insurance service regulation from the state side are examined. Three models of insurance market state regulation are distinguished. It is proved that the development of the insurance market determined by the efficiency of state regulation methods application.

№ 5 2017, стор. 24 - 28

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

В. М. Андрієнко

д. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. Andriіenko

Doctor of Science (Economics), assistant professor of management and economic security Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky


Р. В. Кобко

аспірант, Національна академія внутрішніх справ

R. Kobko

postgraduate, National Academy of Internal Affairs

Як цитувати статтю

Андрієнко В. М., Кобко Р. В. Сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 24–28.

Andriіenko, V. and Kobko, R. (2017), “Essence and place of insurance services market security in the state economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 24–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.