EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВТРАТИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ВІД ПДВ
І. О. Луніна, О. С. Білоусова

Назад

УДК: 336.01

І. О. Луніна, О. С. Білоусова

ОЦІНКА ВТРАТИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ВІД ПДВ

Анотація

У статті досліджено інструментарій оцінки втрати податкових надходжень до бюджету від ПДВ. Узагальнено фіскальні ризики зловживань та мінімізації підприємствами податкових зобов'язань з ПДВ. Уточнено коло суб'єктів, які ухиляются від сплати ПДВ, зокрема в рамках тіньової економіки. Проаналізовано кількісні показники тіньової економіки у країнах ЄС та Україні у період 2010—2015 рр. Наведено результати міжнародних досліджень щодо визначення сум недоотриманих доходів від ПДВ. Вперше для України проведено розрахунки показників податкових розривів з ПДВ, що базуються на міжнародних підходах, а також здійснено їх порівняння з відповідними показниками країн ЄС. Запропоновано методологічний підхід до оцінки обсягів потенційних надходжень ПДВ на рівні окремих підприємств, застосування якого надає можливість підвищити результативність адміністрування ПДВ, інших податків та ефективність податкової системи в цілому.

I. Lunina, O. Bilousova

EVALUATION OF BUDGET REVENUES LOSSES FROM VAT

Summary

The article examines tools for estimation of VAT revenues losses to the budget. The fiscal risks of tax evasion and VAT liabilities minimization by enterprises were summarized. The range of entities, which are VAT payments evaded was specified, in particular at the level of the shadow economy. Quantitative indicators of the shadow economy in the EU countries and Ukraine for the period 2010-2015 were analyzed. The results of international studies of the amount of lost income from VAT estimation were presented. Estimation for VAT breaks based on international approaches was made for the first time for Ukraine and was compared with the corresponding indicators of the EU countries. A methodological approach for the accession of the volume of potential VAT revenues of individual enterprises were proposed, which could increase the effectiveness of VAT, administration of other taxes and the effectiveness of the whole tax system.

№ 5 2017, стор. 13 - 18

Кількість переглядів: 653

Відомості про авторів

І. О. Луніна

д. е. н., професор, завідувач відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

I. Lunina

Doctor of Economics, Professor, Head Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv


О. С. Білоусова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Луніна І. О., Білоусова О. С. Оцінка втрати доходів бюджету від пдв. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 13–18.

Lunina, I. and Bilousova, O. (2017), “Evaluation of budget revenues losses from vat”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 13–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.