EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
М. М. Клименюк, С. І. Бай, А. М. Безус

Назад

УДК: 338

М. М. Клименюк, С. І. Бай, А. М. Безус

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Об'єкту управління властива невизначеність поведінки на шляху до досягнення мети організації. Задачею органу управління є розробка та видача об'єкту таких управлінських рішень, які дозволять ліквідувати цю невизначеність.
Для визначення невідомих змінних у статті запропонована модель простору управління, що дозволяє представити повну множину задач управління організацією.

M. Klimenyuk, S. Bay, А. Bezus

TO THE PROBLEM OF CHOOSING THE MANAGEMENT THEORY DEVELOPMENT DIRECTION

Summary

Object management behavior inherent uncertainties in achieving goals of the organization. Task management body is the development and delivery of property management solutions that will eliminate this uncertainty.
To determine the unknown variables in the article the construction management model that space can provide a complete set of management tasks organization.

№ 5 2017, стор. 10 - 12

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V.Vernadsky Tavria National University, Kyiv


С. І. Бай

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Bay

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Клименюк М. М., Бай С. І., Безус А. М. До питання вибору напряму розвитку теорії менеджменту. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 10–12.

Klimenyuk, M., Bay, S. and Bezus, А. (2017), “To the problem of choosing the management theory development direction”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 10–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.