EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ — ОСНОВНА ДІЮЧА СИЛА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
О. Ф. Савченко, О. І. Дацій

Назад

УДК: 330.341.1: 332.142.6

О. Ф. Савченко, О. І. Дацій

ІННОВАЦІЇ — ОСНОВНА ДІЮЧА СИЛА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті авторами виконано аналіз інноваційного розвитку соціально-економічних суб'єктів господарювання та їх впливу на екологічну рівновагу між людиною і природою в Україні, а також впливу інноваційних процесів на соціальну стабільність українського суспільства. Зазначено, що економічні інновації визначають позитивні зміни в фінансовій, платіжній, бухгалтерській, загальній сфері діяльності. Екологічні інновації — зміни в техніці, організаційній структурі та управлінні підприємством, які зменшують або запобігають негативному впливу виробництва на навколишнє середовище, включаючи зелені інвестиції.

O. Savchenko, O. Datsiі

INNOVATION — THE MAIN AGENT SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS FOR THE NATURAL ENVIRONMENT

Summary

Innovation investigated from the standpoint of science and technology in Ukraine and competitiveness of products based energy saving and green technologies.
A fragment of the work plan of accounts of expenditure on innovation. Proved downward trend performance on the implementation of innovation in environmental and economic development in Ukraine. The reasons of absence in Ukraine dynamical development of own production. Found stages of innovation, especially in the regions of Ukraine.
The study based on the analysis of different models of innovation development depending on the scientific and technological capabilities and specific problems are to society.

№ 5 2017, стор. 4 - 9

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, професор кафедри, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (ПУЕТ)

O. Savchenko

Doctor of Economics, professor, Professor Higher learning Ukoopspilka institution "Poltava University of Economics and Trade "(PUET)


О. І. Дацій

д. е. н., професор, Генеральний директор, Президентський університет МАУП

O. Datsiі

Doctor of Economics, professor, Director General of the Presidential University of MAUP

Як цитувати статтю

Савченко О. Ф., Дацій О. І. Інновації — основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 4–9.

Savchenko, O. and Datsiі, O. (2017), “Innovation — the main agent scientific and technical progress for the natural environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.