EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. В. Котельбан

Назад

УДК: 338.242

С. В. Котельбан

СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті було досліджено сутність державного регулювання інноваційної діяльності з різних точок зору, запропоновано найбільш оптимальне його визначення щодо сучасних умов господарювання. Обгрунтовано необхідність здійснення державного регулювання інноваційної діяльності для ефективного розвитку господарюючих суб'єктів та економіки в цілому. Визначено методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Охарактеризовано сутність та механізм дії інструментів впливу на господарюючі суб'єкти. Проаналізовано доцільність використання методів та інструментів впливу держави на регулювання інноваційної діяльності.

S. Kotelban

THE ESSENCE OF THE METHODS AND TOOLS OF STATE REGULATION OF INNOVATION

Summary

In the article the essence of state regulation of innovation activity was investigated from different points of view and was offered the most optimal definition for modern management conditions. The necessity of state regulation of innovative activity is substantiated for effective development of economic entities and the economy as a whole. The methods and tools of state regulation of innovation activity are determined. The essence and mechanism of action the are characterized instruments of influence on economic entities. The methods and tools is analyzed on the influence at the state regulation of innovation activity.

№ 4 2017, стор. 115 - 118

Кількість переглядів: 1028

Відомості про авторів

С. В. Котельбан

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Kotelban

postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Котельбан С. В. Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 115–118.

Kotelban, S. (2017), “The essence of the methods and tools of state regulation of innovation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 115–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.