EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СУДНОВИХ КОМПЛЕКСІВ
О. М. Тимощук, О. М. Коломієць, О. В. Данік

Назад

УДК: 629.5.016

О. М. Тимощук, О. М. Коломієць, О. В. Данік

ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СУДНОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація

У статті розглянуто математичну модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів. Сучасні судна розглянуто, як складні технічні системи, що складаються з великої кількості модулів, вузлів, агрегатів (блоків) та окремих елементів, які є джерелами відмов у роботі з різними закономірностями зміни їх інтенсивності, можливостями їх виявлення та усунення протягом експлуатації.
Математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів дозволить отримати кінцеві аналітичні вирази для розрахунків відповідних показників ефективності процесу.
Також модель дозволить оцінити вплив системи відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів контролю, діагностичних і ремонтних засобів, комплектів запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об'єктом експлуатації за встановленими правилами, на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту.

O. Timoshuk, O. Kolomiets, O. Danik

THE CHOICE OF CRITERION OF OPTIMALITY SYSTEM RESTORE MARINE COMPLEXES

Summary

The article considers the mathematical model of process of maintenance and repair of ship systems. Modern vessels are considered as complex technical system, consisting of a large number of modules, assemblies, components (blocks) and individual elements that are sources of failures with different patterns of change in their intensity, their detection and removal during operation.
The mathematical model of process of maintenance and repair of ship complexes will allow to obtain the final analytical expression for calculation of the relevant indicators of the effectiveness of the process.
Also, the model will allow to evaluate the impact of the recovery system of marine parks set of controls, diagnostic and repair tools, spare elements, performers interacting with the object of exploitation by the established rules, on the efficiency of the process of maintenance and repair.

№ 4 2017, стор. 102 - 104

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та права

O. Timoshuk

O. Timoshuk, Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Business logistics and transport technologies on water transport Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of water transport


О. М. Коломієць

аспірантка кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та права

O. Kolomiets

postgraduate student, Department of ship power plants, auxiliary machinery of ships and their operation Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of water transport


О. В. Данік

аспірант кафедри технічних систем і процесів управління судноводіння, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та права

O. Danik

graduate student of department of technical systems and management processes of navigation Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of water transport

Як цитувати статтю

Тимощук О. М., Коломієць О. М., Данік О. В. Вибір критерію оптимальності системи відновлення суднових комплексів. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 102–104.

Timoshuk, O., Kolomiets, O. and Danik, O. (2017), “The choice of criterion of optimality system restore marine complexes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 102–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.