EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА МЕТОДОМ "МАПА ПОДОРОЖІ СПОЖИВАЧА"
О. С. Євсейцева, Д. С. Потєха

Назад

УДК: 339.138

О. С. Євсейцева, Д. С. Потєха

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА МЕТОДОМ "МАПА ПОДОРОЖІ СПОЖИВАЧА"

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи застосування методу Customer Journey Map (CJM) для аналізу поведінки споживача під час прийняття рішення про купівлю. Визначено основні переваги використання такого підходу. Розглянуто основні етапи побудови графа. Надано рекомендації щодо застосування методу CJM. Описано способи виявлення проблем під час співпраці компанії із споживачем та використання отриманої інформації для підвищення рівня обслуговування клієнтів. Представлено загальну структуру графа "мапи подорожі споживача" в схематичному вигляді, а також наведено приклад змісту побудованої CJM. Визначено з якими перешкодами може зустрітися споживач під час спілкування із компанією або використання товару.

O. Evseytseva, D. Potekha

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR WITH METHOD OF CUSTOMER JOURNEY MAP

Summary

The article discusses theoretical basis application of the method of Customer Journey Map (CJM) to analyze consumer behavior. The main advantages of this approach. The main stages of construction of the graph. The recommendations on the application of the method CJM. The methods of problems identifying in the company's cooperation with the customer and use this information to improve customer service. Presents the general structure of the graph "Customer journey map" in schematic form, and an example of content of CJM. Detected obstacles which can be met by consumer when communicating with company or product use.

№ 4 2017, стор. 52 - 54

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Evseytseva

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Economy and Business, Kyiv National University of Technologies and Design


Д. С. Потєха

студент 5 курсу факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

D. Potekha

student of faculty economy and business Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Євсейцева О. С., Потєха Д. С. Аналіз поведінки споживача методом "мапа подорожі споживача". Економіка та держава. 2017. № 4. С. 52–54.

Evseytseva, O. and Potekha, D. (2017), “Analysis of consumer behavior with method of customer journey map”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 52–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.