EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
І. І. Подік

Назад

УДК: 338.24(477):336.22

І. І. Подік

ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання податкової безпеки держави та запропоновано авторський перелік індикаторів. Проведено оцінку сучасного стану податкової безпеки України. Встановлено, що позитивні тенденції мають показники добровільної сплати податків, податкового адміністрування та податкового боргу платників податків. У задовільній області перебувають коефіцієнт еластичності і коефіцієнт ефективності роботи податкових органів, що свідчить про посилення фіскального спрямування податкової системи України. Проте знову підвищився рівень податкового навантаження.

I. Podik

EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF UKRAINE'S TAX SECURITY

Summary

In the article the main approaches to the evaluation of tax security and author list of indicators are offered. The current state of Ukraine's tax security was evaluated. It was established that the positive trends have indicators of voluntary payment of taxes, tax administration and the tax debt of taxpayers. In the satisfactory area are coefficient of elasticity and coefficient of efficiency of the tax authorities, indicating the strengthening of the fiscal direction of the tax system of Ukraine. But tax burden increased again.

№ 4 2017, стор. 46 - 51

Кількість переглядів: 875

Відомості про авторів

І. І. Подік

к. е. н., викладач Ірпінського державного коледжу економіки та права, м. Ірпінь

I. Podik

Ph.D., Professor of Irpin State College of Economics and Law

Як цитувати статтю

Подік І. І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 46–51.

Podik, I. (2017), “Evaluation of the current state of Ukraine's tax security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 46–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.