EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕРІАЛЬНІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. М. Жибак, В. І. Літвінов

Назад

УДК: 331.101.3:005.336.1

М. М. Жибак, В. І. Літвінов

МАТЕРІАЛЬНІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено основні матеріальні фактори системи трудової мотивації в аграрних підприємствах, які є основою мотиваційного механізму. Відзначено, що серед матеріальних факторів мотивації оплата праці все ж залишається одним з основних джерел грошових доходів працівників, про що свідчить проведений аналіз фонду оплати праці в регіоні та галузі. Наведено способи визначення фонду оплати праці з врахуванням різних чинників, які доцільно використовувати для сільськогосподарських підприємств. Доведено, що при дослідженні трудової мотивації слід застосовувати таку систему мотивації праці, яка б забезпечила належні доходи працівників і, в той же час, була направлена на підвищення ефективності та максимізацію прибутку, для цього необхідно з'єднати матеріальні інтереси працівників зі стратегічними задачами аграрних підприємств.

М. Zhybak, V. Litvinov

FINANCIAL FACTORS OF WORK MOTIVATION AS THE MAIN MOTIVATIONAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Provided article explored tangible factors of work motivation in agricultural enterprises, that are considered to serve as a basis of a motivational mechanism. It is noted that financial motivation remains a major source of workers' income that can be proved by an analysis of payroll in the region and industry. Given article provides ways to determine payroll, taking into account various factors that should be used for agricultural enterprises.
It is proved that in order to study motivation, there should be applied a motivational system, that would ensure adequate income of workers and, at the same time, aim at improving efficiency and maximizing profits. To achieve this, it is necessary to connect financial interests of employees with strategic objectives of agricultural enterprises.

№ 4 2017, стор. 38 - 40

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут

М. Zhybak

Doctor of Economics, Professor, head of the department of enterprise economy, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area


В. І. Літвінов

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут

V. Litvinov

senior lecturer of Accounting and Audit department, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental sciences of Ukraine, "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany, Ternopil area

Як цитувати статтю

Жибак М. М., Літвінов В. І. Матеріальні фактори системи трудової мотивації як основний чинник мотиваційного механізму аграрних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 38–40.

Zhybak, М. and Litvinov, V. (2017), “Financial factors of work motivation as the main motivational mechanism of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 38–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.