EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий

Назад

УДК: 338.24

О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий

СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Проведено грунтовне аналізування та сформовано сучасний науковий простір досліджень українських вчених щодо економічної поведінки підприємства в розрізі теоретичного, методичного та прикладного доробку. Відображено та обгрунтовано авторську позицію щодо сутності економічної поведінки підприємства та її варіативності. Виокремлено перспективи та доцільність подальших розробок щодо використання методичного інструментарію оцінювання економічної поведінки підприємств у контексті забезпечення результативності та ефективності їх розвитку.

O. Moroz, N. Karachyna, I. Ostryi

CONTEMPORARY AND PERSPECTIVE RESEARCHES OF ENTERPRISES' ECONOMIC BEHAVIOR

Summary

There had been conducted a substantiated analysis with further formation of modern scientific environment of researches made by the Ukrainian scholars as for the economic behavior of enterprises in the frameworks of theoretical, methodic and applied developments. There had been presented and substantiated the authors assumptions as for the essence of economic behavior of an enterprise and its variety. There had been singled out the perspectives and appropriateness of further developments as for the application of methodical tools for the evaluation of economic behavior of an enterprise in the frameworks of ensuring the outcomes and efficiency of its development.

№ 4 2017, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 789

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor in Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Karachyna

Doctor in Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa


І. Ф. Острий

асистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Ostryi

Asistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Карачина Н. П., Острий І. Ф. Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств . Економіка та держава. 2017. № 4. С. 16–20.

Moroz, O., Karachyna, N. and Ostryi, I. (2017), “Contemporary and perspective researches of enterprises' economic behavior”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.