EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІД ІДЕЇ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ: Ч. 2 — ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО-НОВОМУ)
О. О. Корнійчук, В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк

Назад

УДК: 331:312

О. О. Корнійчук, В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІД ІДЕЇ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ: Ч. 2 — ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО-НОВОМУ)

Анотація

Наведено інстітуалізацію науково-методичного забезпечення механізму державного регулювання регіонального людського розвитку. Оцінено стан виконання Цілей Розвитку Тисячоліття, встановлених на період до 2015 року, в Хмельницькій області у порівнянні з Чернівецькою областю.
Згруповано стратегічні індикатори регіонального розвитку України та Хмельницької області на період до 2020 року і, виходячи з завдань їх досягнення, розкрито результати впровадження системи Прогнозування — Програмування — Бюджетування (ППБ) в діяльність Хмельницької обласної державної адміністрації.
З використанням системи ППБ проведені уточнення до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2020 року та узагальнені вимоги до розробки проекту Плану заходів на 2018—2020 роки з її реалізації.
Обгрунтовано кінцеву мету та вихідні положення щодо проведення пілотного проекту-експерименту "Державне регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній області" в умовах бюджетно-фіскальної децентралізації і використанні соціальних нормативів.

O. Korniychuk, V. Stolyarov, O. Shynkaryuk

FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT OF KHMELNYTSKY REGION (FROM IDEA TO EXPERIMENT: PART 2 — PROSPECTS FOR STATE REGULATION ANEW)

Summary

The following institualizatsiya methodological support of the state regulation of the regional human development. Reviewed status of implementation of the Millennium Development Goals set for the period until 2015, in Khmelnytsky region compared with the Chernivtsi region.
The authors grouped strategic indicators of regional development of Ukraine and Khmelnytsky region until 2020, disclosed results of introduction of the system Forecasting-Programming-Budgeting (FPB) in the activities of the Khmelnytsky Region State Administration.
Using the system PPB conducted to refine the Regional Development Strategy Khmelnitsky region for the period to 2020 and summarizes the requirements for drafting the Action Plan for 2018—2020 years of its implementation.
Grounded ultimate goal and assumptions concerning the pilot project-experiment "State regulation of the regional human development in the administrative region" in terms of budget and fiscal decentralization and the use of social norms.

№ 4 2017, стор. 4 - 15

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

О. О. Корнійчук

голова Хмельницької обласної державної адміністрації

O. Korniychuk

Head of Khmelnytsky Region State Administration


В. Ф. Столяров

д. е. н., професор, позаштатний радник голови Хмельницької ОДА, перший проректор, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

V. Stolyarov

Doctor of Economics, professor, freelance adviser to the chairman of Khmelnitsky ODA, First Vice-Rector, Berdyansk University of Management and Business


О. В. Шинкарюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

O. Shynkaryuk

Ph.D., assistant professor of accounting and finance, Berdyansk University of Management and Business; doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Як цитувати статтю

Корнійчук О. О., Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 2 — перспективи державного регулювання по-новому). Економіка та держава. 2017. № 4. С. 4–15.

Korniychuk, O., Stolyarov, V. and Shynkaryuk, O. (2017), “Formation of mechanism of state regulation sustainable human development of khmelnytsky region (from idea to experiment: part 2 — prospects for state regulation anew)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.