EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
П. К. Семиредченко

Назад

УДК: 364.32

П. К. Семиредченко

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Анотація

У статі досліджено сутність та характерні особливості страхування від нещасних випадків як складової системи соціального захисту населення. Наведено основні відмінності страхування від нещасних випадків у порівнянні зі страхуванням життя. Встановлено, що страхування від нещасних випадків в Україні здійснюється як у рамках загальнообов'язкового державного соціального страхування, так і носить комерційний характер та здійснюється страховими компаніями у вигляді надання відповідних видів послуг. Здійснено аналіз показників та тенденцій розвитку страхування від нещасних випадків у розрізі добровільної та обов'язкової його форм. Проведено докладний аналіз статистичних показників, що відображають розвиток добровільного страхування від нещасних випадків.

P. Semyredchenko

ESSENCE OF ACCIDENT INSURANCE AND ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The nature and characteristics of accident insurance as a component of social protection are generalized. The basic differences between accident insurance and life insurance are found. The accident insurance in Ukraine is carried out both within obligatory state social insurance and commercial insurance provided relevant types of services by insurance companies. The analysis of indicators and trends of accident insurance in the context of its voluntary and mandatory forms is done. A detailed analysis of statistical indicators reflects the development of voluntary accident insurance.

№ 3 2017, стор. 112 - 116

Кількість переглядів: 1044

Відомості про авторів

П. К. Семиредченко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

P. Semyredchenko

a master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Семиредченко П. К. Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 112–116.

Semyredchenko, P. (2017), “Essence of accident insurance and its development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 112–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.