EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В ІННОВАЦІЙНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
О. М. Руденко

Назад

УДК: 331.1

О. М. Руденко

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В ІННОВАЦІЙНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Метою статті є розроблення рекомендацій щодо розвитку нестандартних форм зайнятості з метою активізації інноваційної діяльності.
У результаті дослідження було розроблено Програму розвитку нестандартних форм зайнятості на рівні підприємства, яка містить пропозиції щодо розвитку та застосування нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності залежно від завдань підприємства: виконання роботи, яка потребує спеціальних умінь та навичок; потреба у сучасних знаннях та працівниках, які швидко адаптуються до змін; оптимізація діяльності підприємства. Запропонована Програма розвитку нестандартних форм зайнятості на рівні підприємства дасть змогу раціонально використовувати трудовий потенціал та залучати талановитих професіоналів, що, в свою чергу, підвищить ефективність інноваційної діяльності. На регіональному рівні можна очікувати на зниження рівня безробіття та дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили.

O. Rudenko

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT IN INNOVATIVE FIELDS OF ACTIVITY

Summary

The purpose of article is to prepare recommendations for the development of non-standard forms of employment in order to stimulate innovation activity.
As a result of research, development Program of non-standard forms of employment at the enterprise level was prepared, which includes proposals for the development and use of non-standard forms of employment in innovative areas depending on the objectives of the enterprise: the job that requires special skills and abilities; the need for advanced knowledge and workers who quickly adapt to changes; optimization of the enterprise. The offered development program of non-standard forms of employment at the enterprise level will allow to use rationally labor potential and to attract talented professionals that, in turn, will increase efficiency of innovative activities. At the regional level it is possible to expect decline in unemployment and an imbalance between the demand and supply of a labor power.

№ 3 2017, стор. 102 - 105

Кількість переглядів: 926

Відомості про авторів

О. М. Руденко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Rudenko

graduate student, National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Руденко О. М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 102–105.

Rudenko, O. (2017), “Proposals for the development of non-standard forms of employment in innovative fields of activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 102–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.