EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Б. Паньков

Назад

УДК: 330.142.211

О. Б. Паньков

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано структурну динаміку інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств у сучасних умовах розвитку інвестиційного середовища в Україні. Проаналізовано динаміку розвитку машинобудівної галузі України завдяки чому виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні підприємства; окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування. Розглянуто фактори, що чинять найвагоміший вплив на машинобудівну галузь. В результаті проведеного аналізу запропоновано заходи, необхідні для перетворення машинобудування в ефективну галузь, що динамічно розвивається.
Результати дослідження засвідчують наявність поступового спаду виробництва деяких підприємств підгалузей машинобудування, що підтверджуються статистичними даними. Доведено, що з метою розвитку машинобудівної галузі необхідно проводити постійний системний аналіз діяльності підприємств машинобудування.

A. Pankov

STRUCTURAL DYNAMICS OF INVESTMENT ENGINEERING COMPANIES

Summary

The article analyzes the structural dynamics of investment activity of machine building enterprises in modern conditions of development of the investment environment in Ukraine. Analyzed dynamics of development of engineering industry of Ukraine thanks to which identified problems faced by engineering enterprises; outlined the possible future development of engineering. Examines the factors that have significant influence on the engineering industry. As a result of the analysis of the proposed measures necessary to convert engineering into an effective industry that is rapidly growing.
The results of the study confirm the existence of a gradual decline in production some enterprises sub-machine, which can be confirmed by statistical data. It is proved that the development of the engineering industry it is necessary to carry out continuous system analysis activities of engineering enterprises.

№ 3 2017, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

О. Б. Паньков

аспірант кафедри економіки і підприємництва, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"

A. Pankov

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

Як цитувати статтю

Паньков О. Б. Структурна динаміка інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 89–92.

Pankov, A. (2017), “Structural dynamics of investment engineering companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.