EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА — ПРІОРИТЕТНИЙ ШЛЯХ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
А. А. Вагилевич

Назад

УДК: 336.02: 332.14

А. А. Вагилевич

СТРУКТУРНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА — ПРІОРИТЕТНИЙ ШЛЯХ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Анотація

У статті здійснено спробу визначити сутність поняття "структурна податкова політика". Проаналізовано структуру податкових надходжень за різними адміністративно-територіальними одиницями України. Встановлено, що незважаючи на те, що за чисельністю населення та структурою ВРП регіони є подібними, їх податкове навантаження значно відрізняється. Обгрунтовано застосування структурної податкової політики як шляху збалансування податкового навантаження. Встановлено, що від структури податкових надходжень залежить їх стабільність. Доведено, що реалізація структурної податкової політики дасть змогу повніше реалізувати податковий потенціал різних галузей та адміністративно-територіальних одиниць, що сприятиме збалансуванню податкового навантаження.

A. Vahylevych

STRUCTURAL TAX POLICY — PRIORITY WAYS OF BALANCING THE TAX BURDEN

Summary

The article attempts to define the essence of the concept of "structural fiscal policy". The structure of tax revenue for a variety of administrative and territorial units of Ukraine. It was found that despite the fact that the population and the structure of GRP regions are similar, their tax burden is significantly different. The application of structural tax policy as a way of balancing the tax burden. It was found that the structure of tax revenue depends on their stability. It is proved, the implementation of structural tax policy will allow more fully realize the tax potential of various sectors and administrative units, will contribute to balancing the tax burden.

№ 3 2017, стор. 85 - 89

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

А. А. Вагилевич

аспірант кафедри національної та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

A. Vahylevych

graduate student of the national and international economy, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Вагилевич А. А. Структурна податкова політика — пріоритетний шлях збалансування податкового навантаження. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 85–89.

Vahylevych, A. (2017), “Structural tax policy — priority ways of balancing the tax burden”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 85–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.