EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ
І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич

Назад

УДК: 338.47: 378.1:331.5

І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ

Анотація

Авторами статті запропоновано комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій, заснований на системі кількісних та якісних показників. Ця система показників складена авторами статті на основі узагальнення нормативних вимог державного стандарту України із спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього рівня та вимог працедавців (провідних українських операторів зв'язку таких, як "КиЇвстар", "Vodafone (Україна)", ПАТ Укртелеком, "lifecell", "Інтертелеком"), представлених у типових посадових інструкціях, як то: менеджер з персоналу, менеджер з дистриб'юції, менеджер з продажу послуг та керівник структурного підрозділу. Крім того, в роботі наведено послідовність проведення комплексної оцінки та представлено інтерпретацію результатів оцінки на прикладі випускників із спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього рівня.

I. Stankevych, Ye. Borisevych

COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF GRADUATES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF EMPLOYER 'S REQUIREMENTS

Summary

The authors of the article proposed a comprehensive approach to assessing the level of competitiveness of graduates of educational organizations, based on a system of quantitative and qualitative indicators. This system of indicators was compiled by the authors on the basis of generalization of the summarizing regulatory requirements of the Ukraine's state standard 073 specialty "Management" second (master's) educational level and the requirements of employers (the leading Ukrainian operators, such as "Kyivstar", "Vodafone (Ukraine)," JSC Ukrtelecom , "lifecell", "Intertelecom") presented in typical job descriptions, such as: HR manager, distribution manager, sales manager and head of structural unit. Besides, the work presents the sequence of the complex assessment and presents the interpretation of the evaluation results on the example of graduates in the specialty 073 "Management" of the second (master) educational level.

№ 3 2017, стор. 71 - 76

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

I. Stankevych

candidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa


Є. Г. Борисевич

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

Ye. Borisevych

senior lecturer of management and marketing Department, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa

Як цитувати статтю

Станкевич І. В., Борисевич Є. Г. Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій в контексті вимог працедавців. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 71–76.

Stankevych, I. and Borisevych, Ye. (2017), “Comprehensive approach to assessment the level of competitiveness of graduates of educational organizations in the context of employer 's requirements”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.