EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Т. Ф. Куценко, Є. Ю. Дударенко

Назад

УДК: 336.1:352

Т. Ф. Куценко, Є. Ю. Дударенко

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ: КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Анотація

У статті представлено дослідження процесів бюджетної децентралізації в Україні на базовому рівні місцевого самоврядування, визначеному цією реформою — на рівні новостворених ОТГ з точки зору перших результатів, ризиків та викликів, які мають місце за сучасних умов.

T. Kutsenko, Y. Dudarenko

UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE: BRIEF ANALYTICAL REVIEW

Summary

The article presents the study of the fiscal decentralization process in Ukraine at the basic level of local government, defined by this reform as at the level of newly formed UTC in terms of the first results, risks and challenges that occur in modern conditions.

№ 3 2017, стор. 64 - 70

Кількість переглядів: 1575

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent, Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


Є. Ю. Дударенко

студент, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Y. Dudarenko

student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Дударенко Є. Ю. Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 64–70.

Kutsenko, T. and Dudarenko, Y. (2017), “United territorial communities in Ukraine: brief analytical review”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 64–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.