EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Ю. І. Бойко

Назад

УДК: 311.17: 336.221.2

Ю. І. Бойко

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

На сьогоднішній день особливо гостро постає проблема фінансової спроможності дрібних громад. Це потребує адекватного внутрішньополітичного реагування. Необхідним є посилення слабкої матеріальної бази окремих населених пунктів в умовах обмежених фінансових можливостей держави. Ефективним способом у деяких країнах стала бюджетна децентралізація за умови об'єднання територіальних громад. У широкому розумінні передбачається передання більш значних повноважень місцевим органам влади. Це дає можливість реалізації потреб населення, виходячи з обсягу сформованих доходів.
Метою статті є аналіз основних аспектів децентралізації у територіальній площині. Для реалізації цієї мети у статті використано метод системного аналізу, синтезу, логічний метод дослідження.
У результаті охарактеризовано основні моменти запровадження бюджетної децентралізації на територіальному рівні.

Yu. Boyko

DECENTRALIZATION ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT

Summary

Today financial ability of small communities is a serious problem in our country. This requires adequate domestic reaction. It is necessary to strengthen the weak material base of some points in conditions of limited financial possibilities of the state. An effective way in the single countries was the budgetary decentralization in the condition of union local communities. In a broader sense it assumed transfer significant powers to local authorities. This enables implement needs of the population, based on the amount of income generated.
The aim of the article is an analysis of the main aspects of decentralization in territorial plane.
For this purpose the article used the method of system analysis, synthesis and logical method of researching.
As a result, in the article described the highlights of fiscal decentralization at the territorial level.

№ 3 2017, стор. 60 - 63

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

Ю. І. Бойко

к. е. н., ст. викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, Тернопільський національний економічний університет

Yu. Boyko

PhD, Lecturer, Department of Audit and Analysis, Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Бойко Ю. І. Децентралізаційні аспекти місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 60–63.

Boyko, Yu. (2017), “Decentralization aspects of local government”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 60–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.